+36 20 985 7890 info@stinner.hu
Oldal kiválasztása

Kiegészítő szolgáltatások a távfelügyelethez:

A kiegészítő szolgáltatások az Alapszolgáltatás mellé választhatóak, az Alapszolgáltatás díján felüli díj megfizetése mellett. A kiegészítő szolgáltatások díját – szerződéskötéskor történő megrendelés esetén – az Egyedi szerződés tartalmazza, a szerződéskötést követő utólagos megrendelés esetén pedig a Díjtáblázatban feltüntetett árak érvényesek.

Eseménylista rendszeres küldése: A Helyi vagyonvédelmi rendszer által küldött jelzéseket, a Távfelügyeleti központ által generált jelzéseket, valamint a Szolgáltató által foganatosított intézkedésekkel kapcsolatos megjegyzéseket adott időszakra tartalmazó lista (a továbbiakban: Eseménylista) hetente vagy havonta történő utólagos megküldése az Ügyfél által megadott posta, vagy e-mail címre. Az Eseménylista heti megküldése csak e-mailben kérhető.

Eseménylista eseti kérése: Az Ügyfél vagy a megfelelő szintű jelszóval rendelkező Jogosult írásbeli kérésére az általa meghatározott időszakra vonatkozóan Eseménylista készítése és megküldése az általa megadott posta, vagy e-mail címre. Eseménylista legfeljebb az eseménytől számított egy évre visszamenőleg kérhető.

Elvárt esemény figyelése: a Helyi vagyonvédelmi rendszer meghatározott jelzéseinek figyelése, oly módon, hogy amennyiben az Ügyfél által megadott időpontig az elvárt esemény bekövetkezik, a Szolgáltató nem intézkedik. Ha a megadott időpontig nem történik meg az elvárt esemény (a várt jelzés a Távfelügyeleti központba nem érkezik be), a Szolgáltató – az 1. számú melléklet 2.2. pont a) pontja, vagy az Ügyfél ettől eltérő írásbeli utasítása szerint – a jelzés várt legkésőbbi időpontjához képest 1 órán belül intézkedik.

Példa: Az iroda nyitása változó időpontban történik, de takarítás után legkésőbb 20:00-kor be kell zárni és élesíteni kell a Helyi vagyonvédelmi rendszert. Ha az élesítés (Zárásjelzés) elmarad, a Távfelügyeleti központ értesíti a cégvezetőt. (Ez a kiegészítő szolgáltatás nem jelzi, ha a nap bármely időszakában – akár éjszaka is –belépési kóddal rendelkező személy bemegy az irodába! Mivel a megadott időpont előtt bekövetkező elvárt esemény is kielégíti a szolgáltatás feltételeit, a Szolgáltató nem intézkedik – a példánál maradva – ha 17 órakor zárják az irodát, illetve ha az elvárt eseményt követően 20:10 órakor hatástalanítják ariasztót, és utána nem élesítik.)

Idő intervallum figyelése: a Helyi vagyonvédelmi rendszer meghatározott jelzéseinek figyelése az Ügyfél által megjelölt időintervallumban, oly módon, hogy amennyiben az esemény a megadott időintervallumban történik, a Szolgáltató nem intézkedik. Ha az esemény a megadott időintervallumon kívül esik (tiltott intervallum), a Szolgáltató az 1. számú melléklet 2.2. pont a) pontja, vagy az Ügyfél ettől eltérő írásbeli utasítása szerint intézkedik.

Példa: az üzletet 6:45 és 7:00 óra között kell kinyitni, 17:00 és 18:00 óra között pedig zárni kell. Ha az alkalmazott nem a megadott intervallumban nyit, vagy a tiltott intervallumban, 18:00 és 6:45 óra között – akár érvényes kód használatával – bemegy az üzletbe, a Távfelügyeleti központ értesíti a boltvezetőt.

Relatív elvárás figyelése: a Helyi vagyonvédelmi rendszer meghatározott jelzéseinek figyelése oly módon, hogy az Ügyfél által meghatározott időszakban a Távfelügyeleti központba érkező jelzést adott időszakon belül egy második jelzésnek kell követnie. Amennyiben a várt második jelzés a Távfelügyeleti központba nem, vagy az adott időszakon túl érkezik, a Szolgáltató az 1. számú melléklet 2.2. pont a) pontja, vagy az Ügyfél ettől eltérő írásbeli utasítása szerint intézkedik.

Példa: A telephelyről éjszaka áruval előre megrakott kamionok indulnak. Az okmányok felvételére, és az indulásra a telephelyre lépéstől számítva fél óra áll rendelkezésre. Ha a Helyi vagyonvédelmi rendszer érvényes kóddal történő hatástalanításától (Nyitásjelzés) számított 30 percen belül nem történik meg a rendszer élesítése (Zárásjelzés), a Távfelügyeleti központ értesíti a telephely vezetőjét.

Műszaki berendezések távfelügyelete: Amennyiben meghatározott berendezések az Ügyfél által megadott paramétereken kívül eső működését regisztrálja a Távfelügyeleti központ, a Szolgáltató az 1. számú melléklet 2.2. pont a) pontja, vagy az Ügyfél ettől eltérő írásbeli utasítása szerint intézkedik. E szolgáltatás nyújtásához a Helyi vagyonvédelmi rendszer speciális kialakítására lehet szükség!

Példa: A hűtőkamra hőmérsékletének -18 és -20 °C közé kell esnie. Ha a hőmérséklet a megadott tartományon kívül esik, a Távfelügyeleti központ értesíti a hűtőház karbantartóját.

SMS küldés technikai jelzésekről: A Helyi vagyonvédelmi rendszer által továbbított és az Ügyfél által választott technikai jelzésekről (pl. áramszünet, akkumulátor merülés, raktár hőmérséklet emelkedése / esése, nyitás-, zárásjelentés) a Távfelügyeleti központ SMS-ben értesítést küld az Ügyfél által megadott telefonszámra.

Tűzjelzés fogadása: Az OTSZ által nem előírt, kombinált, (behatolás- és tűz jelzésére egyaránt alkalmas) Helyi vagyonvédelmi rendszer riasztóközpontjára kötött tűzjelző eszköz Távfelügyelete, amelynek során a Szolgáltató az 1. számú melléklet 3.4. pontjában foglalt intézkedéseket teszi.

Külön kérésre történő kivonulás: az ÁSZF 2.4.1. pont b) pontjába tartozó alapszolgáltatás esetén, amennyiben a megfelelő szintű jelszóval rendelkező Jogosult a Szolgáltató intézkedési kötelezettségétől függetlenül kéri a kivonulást, a kivonulás az évi 4 ingyenesen biztosított kivonulásba beszámít, az azt meghaladó kivonulásokra az Ügyfél a Díjtáblázat szerinti díjat köteles fizetni.

Külön kérésre történő helyszínbiztosítás: az ÁSZF 2.4.1. pont b) pontjába tartozó alapszolgáltatás esetén, amennyiben a megfelelő szintű jelszóval rendelkező Jogosult a Szolgáltató intézkedési kötelezettségétől függetlenül kéri, hogy a járőr az Ingatlannál biztosítsa a helyszínt, az Ügyfél minden megkezdett óráért a Díjtáblázat szerinti díjat köteles fizetni.

GSM kapcsolatellenőrzés kiemelt védelmi szint és fokozott védelmi szint esetén (lásd a jelen melléklet 4.3.4. pontját).

 

forrás és részletek: multialarm.hu  Távfelügyeleti és kivonulási intézkedési rend, kiegészítő rendelkezések 5.0